Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Sıcaklık (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Güncel Hava
Yön | Rüzgar hızı (km/h)
Barometre (hPa)
Aydınlık | Karanlık
Toplam Yağmur (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.2-13325  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 10 Days °F
Istasyonu Dikkat
Wed 22:50
Çiğ noktası Dikkat
Below Freezing -6.2°C
Istasyonu Dikkat
Wed 22:50
Az Depremler 3.7
Minor earthquake - Western Turkey - January 22, 2020 21:57