Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Temperatur (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Nåværende Forhold
Rettning | Hastighet (km/h)
Barometer (hPa)
Dagslys | Mørke
Regn i dag (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.4-13642  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 20 Days °F
Varslinger
Sun 07:38
Light Earthquake 4
Moderate earthquake - Off Coast Of Northern Peru - September 20, 2020 06:07