Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Température (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Conditions Actuelles
Direction | Vitesse (km/h)
Baromètre (hPa)
du jour | restant
Précipitations (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.2-13325  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 10 Days °F
Notifications
Wed 22:19
Point de rosée bas
Below Freezing -5.8°C
Notifications
Wed 22:19
Tremblement de terre mineur 3.4
Minor earthquake - Amatignak Island, Alaska - January 22, 2020 07:39