Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Température (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Conditions Actuelles
Direction | Vitesse (km/h)
Baromètre (hPa)
du jour | restant
Précipitations (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(5.0-14008  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 24 Days °F
Alert
Mon 06:41
Low Battery Alert
Console's battery is low
Station's battery is low
Notifications
Mon 06:41
Refroidissement éolien elevé
Below Freezing --°C
Notifications
Mon 06:41
Tremblement de terre mineur 3
Minor earthquake - Sulawesi, Indonesia - November 30, 2020 05:36