Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Température (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Conditions Actuelles
Direction | Vitesse (km/h)
Baromètre (hPa)
du jour | restant
Précipitations (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.3-13442  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 7 Days °F
Notifications
Thu 16:42
Tremblement de terre mineur 3.3
Minor earthquake - South Of Java, Indonesia - April 9, 2020 15:40