Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Temperature (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Current Conditions
Direction | Wind (km/h)
Barometer (hPa)
Daylight | Darkness
Rainfall Today (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.3-13605  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 4 Days °F
Notifications
Sat 10:47
Light Earthquake 4.8
Moderate earthquake - Minahasa, Sulawesi, Indonesia - July 11, 2020 10:17