Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Temperature (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Current Conditions
Direction | Wind (km/h)
Barometer (hPa)
Daylight | Darkness
Rainfall Today (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.2-13325  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 10 Days °F
Notifications
Wed 22:12
Dewpoint Caution
Below Freezing -5.7°C
Notifications
Wed 22:12
Minor Earthquake 3.28
Minor earthquake - Tanaga Volcano, Alaska - January 22, 2020 16:44