Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Θερμοκρασία (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Παρούσες Συνθήκες
Διεύθυνση | Ταχύτ. Ανέμου (km/h)
Βαρόμετρο (hPa)
Φως Ημέρ. | Σκοτάδι
Βροχόπτωση Σήμερα (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.2-13325  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 10 Days °F
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Wed 23:02
Αίσθ. Σημ. Δρόσου Ψυχρότερη
Below Freezing -6.6°C
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Wed 23:02
Ασθενής Σεισμός 3.7
Minor earthquake - Western Turkey - January 22, 2020 21:57