Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Θερμοκρασία (°F)

Πρόβλεψη-Forecast (°F)
Παρούσες Συνθήκες
Διεύθυνση | Ταχύτ. Ανέμου (mph)
Βαρόμετρο (inHg)
Φως Ημέρ. | Σκοτάδι
Βροχόπτωση Σήμερα (in)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.2-13290  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 22 Hours °C
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Sat 15:20
Ειδοπ. Δείκ. Ψύχρας
Below Freezing 32.0°F
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Sat 15:20
Αίσθ. Σημ. Δρόσου Ψυχρότερη
Below Freezing °F
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Sat 15:20
Ασθενής Σεισμός 3.2
Minor earthquake - Challis, Idaho - December 14, 2019 04:34