Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Θερμοκρασία (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Παρούσες Συνθήκες
Διεύθυνση | Ταχύτ. Ανέμου (m/s)
Βαρόμετρο (hPa)
Φως Ημέρ. | Σκοτάδι
Βροχόπτωση Σήμερα (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.2-13290  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 22 Hours °F
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Sat 14:46
Ειδοπ. Δείκ. Ψύχρας
Below Freezing --°C
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Sat 14:46
Αίσθ. Σημ. Δρόσου Ψυχρότερη
Below Freezing °C
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Sat 14:46
Ασθενής Σεισμός 3.2
Minor earthquake - Challis, Idaho - December 14, 2019 04:34