Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Θερμοκρασία (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Παρούσες Συνθήκες
Διεύθυνση | Ταχύτ. Ανέμου (km/h)
Βαρόμετρο (hPa)
Φως Ημέρ. | Σκοτάδι
Βροχόπτωση Σήμερα (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(5.0-14008  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 24 Days °F
Alert
Sun 15:58
Low Battery Alert
Console's battery is low
Station's battery is low
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Sun 15:58
Ειδοπ. Δείκ. Ψύχρας
Below Freezing --°C
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Sun 15:58
Light Earthquake 4.4
Moderate earthquake - Minahasa, Sulawesi, Indonesia - November 29, 2020 14:14