Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Θερμοκρασία (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Παρούσες Συνθήκες
Διεύθυνση | Ταχύτ. Ανέμου (km/h)
Βαρόμετρο (hPa)
Φως Ημέρ. | Σκοτάδι
Βροχόπτωση Σήμερα (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.3-13361  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 13 Days °F
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Fri 22:33
Αίσθ. Σημ. Δρόσου Ψυχρότερη
Below Freezing -0.9°C
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Fri 22:33
Ασθενής Σεισμός 3.3
Minor earthquake - Fort Mcpherson, Canada - February 21, 2020 11:36