Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Θερμοκρασία (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Παρούσες Συνθήκες
Διεύθυνση | Ταχύτ. Ανέμου (km/h)
Βαρόμετρο (hPa)
Φως Ημέρ. | Σκοτάδι
Βροχόπτωση Σήμερα (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.4-13617  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 17 Hours °F
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Wed 09:56
Ειδοπ. Δείκ. Δυσφορίας
Heat Exhaustion 32°C
Ειδοποιήσεις Μετεωρολ. Σταθμού
Wed 09:56
Light Earthquake 4.4
Moderate earthquake - Banda Sea - August 5, 2020 08:17